MUSICOSCOPIO.com usa cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario, reproducir contenidos incrustados, permitir compartir contenidos en redes sociales y mostrar anuncios personalizados. Para visitar la web, es necesario que aceptes las condiciones de nuestra política de cookies y de nuestra política de privacidad. El acceso y el uso de esta web se rige además por las condiciones establecidas en su aviso legal.

“... alegria”, canción de Antònia Font (Letra e información)

Esta página pretende recopilar todo tipo de información sobre la canción "... alegria" interpretada por Antònia Font. Además de su letra, también aparecerá información sobre el autor o los autores, sobre los discos en los que está incluido este tema, sobre la grabación del mismo, sobre versiones a cargo de otros grupos... Si encuentras errores o tienes información adicional, puedes ayudar a completar esta información.

Autores, versiones, ediciones... de “... alegria”

Autor(es) de la letra - Joan Miquel Oliver

Autor(es) de la música - Joan Miquel Oliver

Discos en los que aparece “... alegria”

Portada de Alegria (CD).


Grupo(s):
Discográfica(s): Virgin Records España - Referencia: ????
Fecha de publicación:

Portada de A Rússia + Alegria + Pareix talment una foto (Concert a Artà, 2003) (3 CDs).


Grupo(s):
Discográfica(s): DiscMedi / Blau - Referencia: DM 4622-02
Fecha de publicación:

Letra de “... alegria”

Cau d’un arbre sa llavor,
després en surt un altre de millor,
és sa vida que segueix,
ja sé que és increïble però així és.

I es animals també follen
i s’enyoren i ells no saben res.

No ... què va ... això és impossible d’exterminar,
i ploram, ploram d’alegria.

Alegria, ses velles se xapen de riure,
ses fulles més seques se tiren des arbres
per ordre de veterania.

Alegria, ses cases s’aixequen i volen,
i es caos és s’ordre d’un dia que vessa
nostàlgia d’amor i simpatia.

Cau d’un astre sa claror
i dins sa fosca en terra hi veim i tot,
és sa llei de s’univers,
n’hi ha de més profundes, ja m’entens.

I surt s’estrella avorrida
i se desvia i no té por ni res.

No ... què va ... això és impossible d’exterminar,
i ploram, ploram d’alegria.

Alegria, ses velles se xapen de riure,
es dies s’acaben i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.

Alegria, ses òrbites en sincronia,
sa inèrcia tendeix a sa pausa i reposen
immòbils tempestes i climes.

Alegria, en calma per sempre ses hores,
i es cosmos s’atura i per tots es planetes
ingràvids s’acaba sa vida ... alegria.

Ampliar / corregir Letras de Antònia Font

Licencia de la letra: Los posibles derechos sobre la letra de la canción corresponden a sus propietarios, NO a Musicoscopio. En esta página, se reproduce la letra con fines informativos.