MUSICOSCOPIO.com usa cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario, reproducir contenidos incrustados, permitir compartir contenidos en redes sociales y mostrar anuncios personalizados (Google Adsense). Para visitar la web, es necesario que aceptes las condiciones de nuestra política de cookies y de nuestra política de privacidad.


El acceso y el uso de esta web se rige además por las condiciones establecidas en su aviso legal.

Antònia Font - ... alegria - Canción (letra e información)

... alegria

Esta página pretende recopilar todo tipo de información (autores, letra, discos en los que aparece, anécdotas, versiones a cargo de otros grupos ...) sobre la canción "... alegria" interpretada por Antònia Font.

Discos en los que aparece

Notas sobre la canción

Autor(es) de la letra - Joan Miquel Oliver

Autor(es) de la música - Joan Miquel Oliver

Vídeos relacionados

Búsqueda automática de vídeos. Es posible que el resultado no sea el videoclip de la canción.

Letra de “... alegria”

Cau d’un arbre sa llavor,
després en surt un altre de millor,
és sa vida que segueix,
ja sé que és increïble però així és.

I es animals també follen
i s’enyoren i ells no saben res.

No ... què va ... això és impossible d’exterminar,
i ploram, ploram d’alegria.

Alegria, ses velles se xapen de riure,
ses fulles més seques se tiren des arbres
per ordre de veterania.

Alegria, ses cases s’aixequen i volen,
i es caos és s’ordre d’un dia que vessa
nostàlgia d’amor i simpatia.

Cau d’un astre sa claror
i dins sa fosca en terra hi veim i tot,
és sa llei de s’univers,
n’hi ha de més profundes, ja m’entens.

I surt s’estrella avorrida
i se desvia i no té por ni res.

No ... què va ... això és impossible d’exterminar,
i ploram, ploram d’alegria.

Alegria, ses velles se xapen de riure,
es dies s’acaben i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.

Alegria, ses òrbites en sincronia,
sa inèrcia tendeix a sa pausa i reposen
immòbils tempestes i climes.

Alegria, en calma per sempre ses hores,
i es cosmos s’atura i per tots es planetes
ingràvids s’acaba sa vida ... alegria.

Ampliar / corregir

Licencia de la letra: Los posibles derechos sobre la letra de la canción corresponden a sus propietarios, NO a Musicoscopio. En esta página, se reproduce la letra con fines informativos.